Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Belastingvoordelen

Belastingvoordelen

De vennootschapsbelasting in Limburg bedraagt 33,99%. Investeerders kunnen in Limburg echter genieten van een ruim pakket aan belastingsverlagende maatregelen en subsidies om dit percentage effectief te verlagen.

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de notionele interestaftrek: een aftrek van het belastbaar inkomen door middel van een fictieve rente, berekend op basis van het eigen vermogen.

Afspraken op maat van uw investering kunnen juridisch bindend vastgelegd worden via een systeem van fiscale rulings.

Notionele intrestaftrek

Ondernemingen kunnen hun belastbare basis verminderen door te investeren met eigen middelen. De notionele intrestaftrek bestaat uit een fictieve intrest op het “gecorrigeerde” eigen vermogen. Notionele intrestvoet 2015: 3,13% voor KMO’s.

 

Vrijstelling van dividendbelasting

België heeft met veel landen een dubbel belastingsverdrag afgesloten. Wanneer buitenlandse investeerders van deze verdraglanden een holding oprichten in Vlaanderen voor hun Europese investeringen, kunnen zij hun Europese winsten vrij van dividendbelasting repatriëren.

 

Fiscaal statuut van buitenlandse kaderleden

Bijzonder aanslagstelsel in de personenbelasting voor buitenlandse kaderleden die naar België gedetacheerd worden of tijdelijk in België werken. Werkgevers van buitenlandse kaderleden aan wie het speciaal statuut werd toegekend, kunnen genieten van een belangrijke kostenbesparing.

 

Dubbelbelastingsverdragen

België kent tal van dubbelbelastingverdragen. Zo heeft België sinds kort een dubbel belasting verdrag met Hong Kong. Door handelsstromen te laten passeren via Hong Kong kan een deel van de winst onder bepaalde voorwaardenbelastingvrij in Hong Kong worden genoten en als vrijgesteld dividend aan de Belgische vennootschap worden uitgekeerd.

 

Tewerkstellingsmaatregelen

De overheid biedt verschillende mogelijkheden om de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers te verminderen. Bovenop de “structurele vermindering” zijn er verschillende maatregelen die zich richten naar specifieke doelgroepen. Verder bestaan er ook fiscale maatregelen die leiden tot een vermindering in bedrijfsvoorheffing (vb. ploegenarbeid, personeel voor O&O).

 

Tijdelijke werkloosheid

Additioneel aan de hierboven vermelde incentives, kent België een flexibel systeem van enerzijds tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden en anderzijds verlengbare proefperiodes vooraleer definitieve aanwerving.

 

Strategische investeringssteun

Ondernemingen die ‘strategische’ investeringen uitvoeren in het Vlaams Gewest, kunnen financieel worden ondersteund, in hiervoor gedefinieerde zones voor strategisch steun. 
Limburg telt relatief gezien het meest aantal strategische investeringszones.

 

Strategische opleidingssteun

Ondernemingen die in Vlaanderen een ‘strategisch’ opleidingsproject uitvoeren, kunnen financieel worden ondersteund. De subsidiabele opleidingskost moet min. 250.000 euro bedragen voor kleine ondernemingen en 300.000 euro voor middelgrote en grote ondernemingen. Het subsidiepercentage bedraagt 20-25% met een maximum subsidiebedrag van 1.000.000 euro.

 

Ecologiepremie

Financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen realiseren in het Vlaamse Gewest. Enkel investeringen in best beschikbare technieken, opgenomen in een limitatieve technologieënlijst (LTL) komen in aanmerking. Het subsidiepercentage bedraagt 5-30% met een maximum subsidiebedrag van 1.000.000 euro.

Contact opnemen

Corda Campus - gebouw 6B
Kempische Steenweg 303 bus 101
BE - 3500 HASSELT
T -

Nieuwsbrief