Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Sleutelsectoren

    Logistiek

Logistiek

De logistieke hotspot Limburg, gelegen in het hart van Europa heeft een directe verbinding met zowel de haven van Antwerpen (80km) als Rotterdam (175km). Specifiek voor de haven van Antwerpen vervult Limburg de rol van 'poort naar Europa'. De multimodale ontsluiting (via de weg, het spoor, het water en de lucht), de beschikbaarheid van kostefficiënte ondersteunende diensten (transport, douane, ICT en de aanwezigheid van logistieke bedrijfsinfrastructuur en opgeleide arbeidskrachten) maakt van Limburg een logistieke hotspot.

Een groot aantal internationale bedrijven investeerden al in Limburg via mondiale en Europese distributiecentra of via het outsourcen van hun Europese distributie aan één van de vooraanstaande logistieke spelers. In combinatie met de nabijheid van grote Europese hubs zoals TNT in Luik en UPS in Keulen, plaatst Cushman & Wakefield Limburg niet voor niets bovenaan de lijst met logistieke hotspots, dit minstens tot en met 2019.

Het Logistiek Platform Limburg (LPL) als one-stop-shop overlegplatform vormt ten slotte de schakel tussen bedrijfsleven, beleid en onderwijs.

Contact opnemen

Corda Campus - gebouw 6B
Kempische Steenweg 303 bus 101
BE - 3500 HASSELT
T -

Nieuwsbrief