Overslaan en naar de inhoud gaan

Economisch samenwerkingsakkoord in de LED-industrie tussen de provincies Limburg en Guangdong ondertekend

Gedeputeerde Erik Gerits tekent economisch samenwerkingsakkoord in de LED-industrie tussen de provincies Limburg en Guangdong.
Vandaag ondertekende gedeputeerde van Economie Erik Gerits in het bijzijn van gouverneur Herman Reynders een strategische partnerovereenkomst met de Chinese ‘Guangdong Solid State Lighting Industry Innovation Center’ (GSC). Dit is het eerste economische resultaat van de verzustering tussen de twee regio’s Guangdong en Limburg. Deze overeenkomst versnelt en bevordert de samenwerking met de LED-industrie in Guangdong binnen 3 specifieke domeinen: onderwijs, zorg en landbouw. Resultaat van jumelage tussen Guangdong en Limburg
 
“Sinds de verzustering van de provincies in juni 2015 leren de regio’s elkaar kennen op verschillende domeinen, zoals onderwijs, cultuur en economie. Deze jumelage heeft als doel Limburg economisch te versterken door nieuwe bedrijven aan te trekken, maar ook door nieuwe afzetmarkten voor Limburgse bedrijven te realiseren. Op economisch vlak ligt de focus in buitenlandse acquisities op nieuwe industrieën en veelbelovende sectoren. Locate in Limburg, die voor Limburg de buitenlandse acquisitie coördineert, wil hiermee op korte en middellange termijn concrete projecten realiseren voor Limburg.”, aldus gedeputeerde Erik Gerits
Stephan Raemaekers, Business Development Manager van Locate in Limburg: “Dankzij de seminaries en roadshows die Locate in Limburg de laatste twee jaar organiseerde, bereiken we steeds meer bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn om Limburg om als Europese uitvalbasis te kiezen. Deze overeenkomst gaat onze relaties met de Chinese bedrijven in de LED-industrie versterken. En dat resulteert in nieuwe investeringen. Locate in Limburg plant in het najaar een bijkomende roadshow en seminarie voor de leden van de Guangdong Solid Center. Zo kunnen ze verder kennismaken met de innovatieve en dynamische provincie Limburg”.
 
Limburg als proeftuin voor de Europese markt
De overeenkomst focust op drie specifieke domeinen: landbouw, onderwijs en zorg. Voor het domein landbouw onderzoeken we een samenwerking met Agropolis. De Chinese LED-organisatie  ziet, naast de financiële en technologische voordelen, duidelijk in dat Limburg een ideale proeftuin is om nieuwe projecten te testen en vermarkten op Europees niveau. GSC kan een eerste economisch ankerpunt worden dat kennisuitwisseling, business matching en exportmogelijkheden aanwakkert en dat zo op termijn Chinese bedrijven naar Limburg kan halen. Volgens GSC moedigt het innovatieve Limburgse ondernemerslandschap de Chinese bedrijven aan om buiten hun grenzen te kijken. Ook de Chinese regering heeft hier onlangs twee nieuwe strategieën “Going Global” en “International Industrial Capacity Cooperation” over bekend gemaakt.
 
Eerste kiemen tot samenwerking UHasselt en Guangdong University of Technology
In oktober 2015 werd reeds afgesproken dat we minstens één bezoek van de Guangdong University of Technology (GDUT) aan Limburg en concreet de UHasselt mochten verwachten.
De wetenschapsdelegatie van de provincie Guangdong, met een vertegenwoordiging van de GDUT, was vandaag niet alleen in Limburg voor de ondertekening van de strategische partnerovereenkomst, ook de UHasselt werd bezocht. Na een rondleiding werd er voor het eerst concreet overlegd tussen de vertegenwoordigers van de Chinese universiteit en een vertegenwoordiging IMO-IMOMEC van de UHasselt. De eerste concrete kiemen tot samenwerking werden vandaag gelegd.
 
Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “De Guangdong University of Technology heeft al verschillende actieve samenwerkingsverbanden in het buitenland, en zoekt nu een concrete samenwerking in België. Onze eigen UHasselt biedt hen ongetwijfeld interessante mogelijkheden. Ook hier wordt de jumelage tussen beide provincies concreter”.
Gouverneur Herman Reynders: “Het is mijn sterke overtuiging dat deze vormen van samenwerking de wereld alleen maar beter maken. Jongeren leren andere culturen kennen, leerkrachten andere methoden, professoren delen expertise en kennis, werken samen … En het komt ieders kwaliteit van onderwijs ten goede. We willen dit samenwerkingsproces dan ook met verenigde kracht en met alle betrokkenen op het juiste spoor zetten.”
 
 
Over Guangdong Solid State lighting Industry Innovation Center
GSC is een innovatiecentrum voor de LED-industrie in Guangdong, de economisch sterkste provincie van China. De organisatie wordt gesteund door het departement wetenschap & technologie en richt zich voornamelijk op de uitwisselingsprojecten bij hun leden. GSC spreekt daarvoor  buitenlandse bedrijven aan  en laat eigen leden  exporteren of hun activiteiten uitbreiden naar het buitenland. 
 
Over Locate in Limburg
Locate in Limburg is een organisatie die in 2014 in het leven werd geroepen na de sluiting van Ford Genk. Ze draagt bij aan de krimping van de hoge werkloosheidsgraad door buitenlandse investeerders naar Limburg te trekken.
 
Over de jumelage
Tijdens het koninklijk bezoek van Koning Filip I en Koningin Mathilde in China juni 2015, sloten de provincies Guangdong en Limburg een samenwerkingsovereenkomst af. Deze samenwerkingsovereenkomst is een unieke kans om Limburg te positioneren tegenover Chinese beleidsmakers en ondernemers/investeerders. In oktober 2015 bezocht een eerste delegatie onder leiding van gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde Jean-Paul Peuskens de provincie Guangdong. Doelstelling van de missie betrof het verder verdiepen van het partnerschap. Er werd een succesvol seminarie georganiseerd en er waren interessante gesprekken op vlak van onderwijs. Gesprekken die wellicht dit jaar zullen leiden tot concrete vormen van samenwerking. Voka – KvK Limburg tekende in het kader van dit bezoek een samenwerkingsovereenkomst met de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). Limburg werd gepromoot als een innovatieve, dynamische maar ook als een mooie regio in de grote stadsbibliotheek van Guangzhou en tijdens de verschillende overlegmomenten die tijdens dat bezoek plaats vonden.
 
 
 

Contact opnemen

Corda Campus - gebouw 6B
Kempische Steenweg 303 bus 101
BE - 3500 HASSELT
T +32 11 27 23 12

Nieuwsbrief